АР-95 е фирма,която е на българския пазар повече от 26 години.Основната и дейност е търговия с торове и препарати за растителна защита.Фирмата е дистрибутор на всички големи производители и вносители на минерални торове.АР-95 извършва разфасовка на всички видове торове,познати на българския пазар.Безплатните консултации,които могат да се получат от специалистите,работещи във фирмата са гаранция за високи и качествени добиви.Фирмата разполага с удобен транспорт в рамките на два,пет и двадесет и пет тона,с които извършва доставка непосредствено до клиента.Специалистите,работещи в АР-95 ООД се стремят със своите съвети да налагат все повече балансирано торене на земеделските култури.Това включва комбинираното използване на азотни,фосфорни и калиеви торове,според отглежданата култура,типа почва и фазата на развитие.Изготвят се индивидуални схеми за предсеитбено торене,подхранване през вегетацията,използване на листни торове и торене чрез капкови системи.Разполагаме с възможността да изготвяме комплексни торове по заявка на клиента в съотношение на макро и микроелементи,съобразени с нуждите на културите и запасеността на почвата.АР-95 ООД разполага с над 3 000 кв.м покрита складова площ,в която предлага пълен асортимент от минерални торове в удобни разфасовки.